Welke hypotheekvorm is voor mij het aantrekkelijkst, lineair of annuïtair?

De koop van een nieuw huis is voor bijna iedereen een mijlpaal in zijn leven. Tegelijkertijd is het ook een van de meest stressvolle momenten in je leven, omdat er nogal het een ander komt kijken bij deze grote beslissing. Niet in de laatste plaats is de financiering van de nieuwe woning het meest ingewikkelde en uitdagende aspect van het hele proces. We willen graag kort en duidelijk voor je uiteenzetten welke financieringsvormen er bestaan en welke vorm het best bij jouw situatie past.

De hypotheek met lineaire aflossing

De lineaire hypotheek heeft als kenmerk dat iedere maand exact hetzelfde bedrag wordt afgelost. Om tot dit bedrag te komen deel je eenvoudig het hypotheekbedrag door het aantal maanden van de looptijd. Naast de aflossing betaal je uiteraard ook gewoon de rente over je totale uitstaande hypothecaire lening. Omdat de hypotheekrente in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar is behaal je hiermee een belastingvoordeel. Aangezien het bedrag dat je aflost iedere maand hetzelfde is, wordt het bedrag dat je aan rente moet betalen steeds lager. Immers, je lost gedurende de hele looptijd af op je schuld. Het nadeel van een lineaire hypotheek, is dat je in de eerste jaren van je looptijd een hoger bedrag aan woonlasten kwijt bent dan in de laatste jaren van je hypotheekovereenkomst, terwijl je inkomen dan vaak hoger ligt. Het grote voordeel van een lineaire hypotheek is, dat je al snel eigen geld in je woning opbouwt, dat van pas kan komen bij een eventuele verhuizing en de aankoop van een volgend huis.

De annuïtaire hypotheek

Ook wel een annuïteitenhypotheek genoemd. Bij deze hypotheek vorm betaal je gedurende de gehele looptijd hetzelfde maandbedrag. Omdat in de aanvang van de aflossing de schuld het hoogst is, betaal je relatief gezien meer rente dan aflossing in deze periode. Bij het naderen van het einde van de looptijd zul je meer aflossing dan rente betalen. De rente van deze hypotheekvorm is in de meeste gevallen ook gewoon fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat het grootste gedeelte van je maandelijkse betalingen in de beginperiode aftrekbaar zijn, waardoor je relatief goedkoop woont. Het voordeel van deze vorm is, dat het voor starters aantrekkelijk is om een woning te kopen. Het nadeel is dat juist starters weinig eigen vermogen in het huis opbouwen, wat vervelend kan zijn bij de aanschaf van een eventuele volgende woning.